Badania w Zakładzie Botaniki

  • Porównanie zróżnicowania zbiorowisk leśnych po 30 latach na przykładzie okolic Zielonej Góry (kierownik tematu: dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw., zespół wykonawców: mgr Renata Hoffmann)
  • Porównanie szaty roślinnej dolin rzecznych i cieków o różnym stopniu antropogenicznych przeobrażeń (kierownik: dr Barbara Waldon-Rudzionek, zespół wykonawców: mgr Ewa Wachowiak)
  • Pobocza szlaków komunikacyjnych jako drogi migracji i siedliska roślin (kierownik: dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw., zespół wykonawców: mgr Ewa Wachowiak, dr Barbara Waldon-Rudzionek, mgr Renata Hoffmann)
  • Rozpoznania szaty roślinnej regionu kujawsko-pomorskiego (kierownik: dr Barbara Waldon-Rudzionek, zespół wykonawców: dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw., mgr Renata Hoffmann, mgr Ewa Wachowiak)
  • Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych okolic Zielonej Góry oraz zmiany zachodzące w ich obrębie w ostatnich 30 latach (kierownik tematu: mgr Renata Hoffmann)
Zakład Botaniki
Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz