Wybrane publikacje pracowników Zakładu Botaniki od 2008r.

2012

 • Iszkuło G., Golimowski R., Lewandowska A., Wachowiak E., Boratyński A. 2012. Zmiany roślinności w rezerwacie „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” koło Wierzchlesu w Borach Tucholskich. Sylwan 156 (3): 163−169. – ISI (PL)
 • Piekarska-Boniecka H., Siatkowski I., Ratyńska H. 2012. Analysis of similarities between agricultural landscape structural units on the basis of flora and parasite entomofauna. Nauka Przyr. Technol. 6, 4: 16-26. 
 • Ratyńska H., Waldon B. 2012. Stan rozpoznania użytków zielonych regionu kujawsko-pomorskiego (klasa Molinio-Arrhenatheretea). Ekologia i Technika, 2012-1: 47-64
 • Ratyńska H. 2012. Flora w: Środowisko, Encyklopedia Bydgoszczy t. 1, Bydgoszcz 2011: 287.
 • Ratyńska H. 2012. Siedliska chronione w: Środowisko, Encyklopedia Bydgoszczy t. 1, Bydgoszcz 2011: 327-328.
 • Ratyńska H. 2012. Roślinność w: Środowisko, Encyklopedia Bydgoszczy t. 1, Bydgoszcz 2011: 324.
 • Ratyńska H., Waldon B., Hoffmann R., Wachowiak E. 2012. Waloryzacja szaty roślinnej Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy podstawą zagospodarowania przestrzennego. [w:]Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, red. Szumińska D. Promotio Geographica Bydgostiensa, Tom VIII: 163-175.
 • Stosik T., Krasicka-Korczyńska E., Wachowiak E. 2012. Udział rolników w ochronie siedlisk przyrodniczych na Pałukach. [w:] Drążek J., Chmiel J., Kupczyk M. (red.) Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców. Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, Barcin: 92-98. (PL)
 • Waldon B. 2012. The conservation of small water reservoirs in the Krajeńskie Lakeland (North-West Poland), Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters. Vol. 42, Iss. 4: 320–327.

2013

 • Marcysiak K., Hoffmann R., Wachowiak E., Dyczko R., i in. 2013. Nowe stanowisko Salwinia natans L. w regionie bydgoskim. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu PTB, Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013, s.: 370-371
 • Marcysiak K., Hoffmann R., Wachowiak E., Dyczko R., i in. 2013. The New stand of Salwinia natans L. in the region of Bydgoszcz. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu PTB, Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013, s.: 370-371
 • Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B., Hoffmann R., Wachowiak E. 2013. Nowe, antropogeniczne stanowiska Spergulario salinae-Puccinellietum distantis Feekes (1934) 1943 na tle naturalnego rozmieszczenia Spergularia salina J. Presl & C. Presl w Polsce. Streszczenie referatu - Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Olsztynie „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013, s.: 137-138
 • Waldon-Rudzionek B. 2013. Porównanie szaty roślinnej stawów rybnych i starorzeczy w dolinie Noteci i Kanału Bydgoskiego. Streszczenie posteru - Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Olsztynie „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”, 24-30 czerwca 2013.

2014

 • Banaszak J., Ratyńska H., Szefer P. 2014. Diversity of bees and associated plant cover. The case of “OstrówMałe Rudy” habitat island in the Noteć River valley near Bydgoszcz (Hymenoptera , Apoidea, Apiformes). Badania fizjograficzne R. IV – Seria C – Zoologia (C54): 29-56.
 • Ratyńska H. 2014. 20 lat Biologii w Bydgoszczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 248 s.
 • Ratyńska H. 2014. Z Lednogóry do Bydgoszczy. Profesor Józef Banaszak – twórca Biologii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. [w:] 20 lat Biologii w Bydgoszczy, red. Ratyńska H. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 11-21.
 • Wachowiak E. Bykowska M. 2014. Koło Naukowe Przyrodników. [w:] H. Ratyńska (red.) 20 lat Biologii w Bydgoszczy. Wyd. UKW, Bydgoszcz, s.: 131-139.
 • Wachowiak E. 2014. Sylwetki absolwentów kierunku Biologia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego[w:] H. Ratyńska (red.) 20 lat Biologii w Bydgoszczy. Wyd. UKW, Bydgoszcz, s.: 145-175.
 • Ratyńska H. 2014. Przyroda nad Starym Kanałem. W: Kalendarz Bydgoski 2015. Rocznik 48, Wyd. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, K. Romeyko-Bacciarelli red.: 41-45.
 • Ratyńska H., Wachowiak E. 2014. The vegetation of floodplain in „MajątekRogalin” (Central Wielkopolska) on the background of the applied management way. Steciana, Vol. 18(3): 127–140 3p.
 • Banaszak J., Ratyńska H. 2014. Local changes in communities of wild bees (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes): 30 years later. PolishJournal of Entomology, vol. 83: 325–351.
 • Ratyńska H. 2014. Botanika na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1993–2014). Wiadomości Botaniczne 58(3/4): 101-111.
 • Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B. 2014. Flora i fauna. W: Mrocza, monografia miasta i gminy. Tom I. Środowisko geograficzne. S. Łaniecki (red.).
 • Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B. 2014. Formy ochrony przyrody. W: Mrocza, monografia miasta i gminy. Tom I. Środowisko geograficzne. S. Łaniecki (red.).
 • Chybicki J.I. Waldon-Rudzionek B., Meyza K. 2014. Population at the edge: increased divergence but not inbreeding towards northern range limit in Acer campestre. Tree Genetics &Genomes. 35 pkt. IF: 2.435.

2015

 • Waldon-Rudzionek B. 2015. Rola użytków zielonych w zachowaniu rzadkich i chronionych gatunków oraz zbiorowisk roślinnych na przykładzie doliny Noteci i Kanału Bydgoskiego. V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu  „Szata roślinna łąk w procesie przemian” pt. „Dynamika szaty roślinnej łąk”. Inowrocław, 3-4 września 2015. Streszczenia.
 • Waldon-Rudzionek B. 2015. Porównanie udziału chronionych i zagrożonych gatunków roślin w kompleksach zbiorowisk roślinnych doliny Noteci i Kanału Bydgoskiego. Ekologia i Technika 5/25: 257-268.
 • Hoffmann R., Ratyńska H. 2015. Zmiany fitocenoz grądowych w okolicach Zielonej Góry w ostatnich 30. latach. EkologiaiTechnika, Vol. XXIII, nr 2: 51-59. 
 • Ratyńska H., Wachowiak E. 2015. Rozmieszczenie “gatunków specjalnej troski” na tle warunków siedliskowych I zagospodarowania na przykładzie majątku Rogalin koło Poznania. Ekologia i Technika, Vol. XXIII, nr 3: 122-128
 • Ratyńska H., Lewandowska A., Mazur M., Waldon B. 2015. Species share of Molinio-Arrhenetheretea class in vegetation of the forest Arboretum in Zielonka near Poznań and in adjacent treestands. Steciana 19(4): 245–253.

2016

 • Banaszak J., Ratyńska H. 2016. Natural islands and habitat islands as refuges of vegetation cover and wild bees. The case of the Lednica Landscape Park in western Poland. PolishJournal of Entomology 85: 17–75.
 • Lewandowska A.,Boratyński A.,Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B. 2016. Cerasus fruticosa Pall. w rezerwacie "Tarkowo"; przykład zagrożonej populacji = Cerasus fruticosa Pall. in "Tarkowo" nature reserve as an example of endangered population. Botanika - tradycja i nowoczesność : streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016 / pod red. Ewy Szczuki, Grażyny Szymczak, Magdaleny Śmigały, Rafała Marcińca. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS
 • Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B. 2016. Wstępne wyniki badań nad wkraczaniem gatunków murawowych na nieużytki porolne (Rezerwat "Gruczno" = Preliminary results of research upon grassland species invading on post-agricultural wasteland ("Gruczno" Reserve)
  W: Botanika - tradycja i nowoczesność : streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016 / pod red. Ewy Szczuki, Grażyny Szymczak, Magdaleny Śmigały, Rafała Marcińca. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS
 • Ratyńska H., Lewandowska A.,Kmiecik M., Iszkuło G.,Jasińska A.,Boratyński A. 2016. Zmiany szaty roślinnej w rezerwacie Cisowy Jar koło Olecka (północno-wschodnia Polska) = Change in the plant cover of nature reserve Cisowy Jar near Olecko (North-Eastern Poland)
  W: Botanika - tradycja i nowoczesność : streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin, 27 czerwca - 3 lipca 2016 / pod red. Ewy Szczuki, Grażyny Szymczak, Magdaleny Śmigały, Rafała Marcińca. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS.
 • Ratyńska H., Waldon-Rudzionek B., Wachowiak E. 2016. The occurrence of Atriplex littoralis L. in Poland. Steciana 20(3): 129–136. B 7 p.
 • Ratyńska H. 2016. Kwitnąca pustynia - różnorodność form jako wynik przystosowania do niskich opadów i wysokiej temperatury. W: Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej) / red. Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas. Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego: 317-326.
 • Wojterska M., Ratyńska H. 2016. Welwitschia mirabilis - przedziwny element flory Namibii w: Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej) / red. Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas. Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego: 327-332.
 • Banaszak-Cibicka W., Ratyńska H., Dylewski Ł. 2016. Features of urban green space favourable for large and diverse bee populations (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Urban Forestry & Urban Greening 20: 448-452.
 • Waldon-Rudzionek B. Rudzionek B. 2016. Nowe Stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta Woodiana (Lea, 1834) w Dolinie Noteci (Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy 27(1): 105-106.

 

Zakład Botaniki
Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz