O zakładzie

Zakład Botaniki powstał w 1993 roku w ramach Katedry Ochrony Środowiska i Wychowania Fizycznego WSP w Bydgoszczy. Z dniem 1 października 1998 utworzony został Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, a następnie Instytut Biologii Środowiska (2007 r.), do którego Zakład obecnie należy. Pierwszym kierownikiem Zakładu, w latach 1993-1998 był prof. dr hab. Stanisław Balcerkiewicz.

W latach 1998-2012 kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry Botaniki był prof. dr hab. Adam Boratyński. Obecnie kierownikiem Zakładu jest dr hab. Halina Ratyńska, prof. nadzw.

Rozwój Zakładu spowodował konieczność podziału na Pracownie: Geobotaniki, której kierownikiem jest dr Barbara Waldon-Rudzionek, Taksonomii i Geografii Roślin - kierownik dr Katarzyna Marcysiak oraz Ogród Botaniczny - kierownik mgr inż. Barbara Wilbrandt.

W roku 2016, wyodrębnił się nowy zakład – Zakład Ogród Botaniczny, w skład którego wchodzi Pracownia Taksonomii i Geografii Roślin. Wobec tego, w strukturze Zakładu Botaniki istnieje tylko Pracownia Geobotaniki.

Kontakt

mgr Ewa Wachowiak
tel. 52 34 19 014 / ewaw@ukw.edu.pl
godziny urzędowania: 7:15 - 15:15

Zakład Botaniki
Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz