Kierownik Zakładu Botaniki

dr Barbara Waldon-Rudzionek - adiunkt, kierownik Pracowni Geobotaniki, 
p.o. kierownika Zakładu Botaniki
tel. 52 34 19 013
e-mail: waldon@ukw.edu.pl

 

 

Zakład Botaniki
Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz